Privacyverklaring Website

Shiki B.V., gevestigd aan Prins Alexanderlaan 37a, 3068 PN Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De bedrijfsleiding (Functionaris Gegevensbescherming) van Shiki B.V. kan uw vragen m.b.t. AVG wellicht nader toe lichten. U kunt hiervoor info@restaurantshiki.nl mailen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Shiki B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken t.b.v. uw reservering, service optimalisatie en relevante promoties/acties:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Hieronder vindt u een overzicht van de overige persoonsgegevens die verwerkt worden door derden partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Ras
 • Adresgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app, webbrowser of widget
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer t.b.v. digitale transacties zoals pin, creditcard en op rekening

Shiki B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

Doeleinden

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het afhandelen van uw reservering
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om ons service niveau optimaal te houden in ons restaurant
 • Shiki B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op onze website
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, promoties en/of acties

Grondslagen

 1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 4. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
 5. Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 6. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Shiki B.V. neemt op onderstaande computerprogramma's of –systemen geautomatiseerde besluiten zonder dat daar een mens direct (bijvoorbeeld een medewerker van Shiki B.V.) tussen zit. Shiki B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Online reserveringssysteem (IENS SeatMe)
  • Gasten kunnen zelf een tafel boeken en relevante gegevens achterlaten, zodat er contact opgenomen kan worden omtrent de reservering.
  • Reserveringen kunnen automatisch geaccepteerd of geweigerd worden op basis van de samenstelling van de reservering en het verloop van de planning die actief wordt bijgewerkt.
  • Gegevens van gasten worden opgeslagen voor verdere verfijning van service.
 • Diverse aanvraag formulieren (Gravity Forms)
  • Bezoekers kunnen via de website contact opnemen met Shiki B.V. over diverse zaken die afgebakend zijn met een formulier.
  • In de formulieren wordt er gevraagd naar relevante informatie die aansluiten op de aanvraag van de bezoeker.
  • Op basis van de ingevoerde velden zal de formulier automatisch gemailed worden naar info@restaurantshiki.nl
 • Antwoordapparaat (VoIP) 
  • Buiten openingstijden wordt er een antwoordapparaat ingeschakeld.
  • Contactgegevens en relevante informatie worden opgevraagd via een voicemail die gasten kunnen inspreken. Zo kan een medewerker van Shiki B.V. tijdens openingstijden contact opnemen met de gast.
 • Gratis WIFI voor gasten (SoWiFI)
  • Gasten kunnen genieten van gratis WIFI.
  • Daarvoor moeten de gasten inloggen via Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin of email

De gevolgen van bovenstaande punten voor de persoon kunnen zijn:

• De gegevens van uw reservering is zichtbaar voor het management van Shiki Sushi & Lounge

• Op basis van beschikbaarheid een reservering mogelijk kan worden geweigerd

• Dat bij het niet annuleren van een geplaatste online reservering, mogelijk contact opgenomen kan worden aan de hand van de gegevens die zijn verstrekt

• Na het invullen van uw gegevens op één van onze formulieren zal er contact worden opgenomen via de telefoon en/of per email

• Naar aanleiding van het ingesproken bericht op onze antwoordapparaat, kan u mogelijk worden teruggebeld voor onduidelijkheden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Shiki B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bewaartermijnen kunnen variëren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Shiki B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Shiki B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Shiki B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Shiki B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel

Bedoeld voor het analyseren van het aantal bezoekers en gedrag op de website om de gebruikerservaring te optimaliseren. Zo kan er bijvoorbeeld op basis van deze informatie het reserveringsformulier of plaatsing van bepaalde informatie worden aangepast om de bezoeker beter te informeren. Bewaartermijnen van persoonsgegevens kunnen variëren afhankelijk van het doel waarvoor zij worden toegepast.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Shiki B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@restaurantshiki.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Shiki B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Shiki B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@restaurantshiki.nl.

Beste gast,

Op dit moment kunt u alleen online reserveren en niet telefonisch. Klik op de onderstaande knop om te reserveren en de beschikbaarheid per dag/tijdstip online in te zien.

Reserveer hier

Heeft u een algemene vraag, dan kunt u ons telefonisch bereiken via

Bel Shiki

Bel Shiki Bel Shiki
Bel Shiki Bel Shiki
Reserveer uw tafel Reserveer uw tafel
Shop Take-away & delivery